Märgid ja piirded

Tööohutusmärgid (27)

Avariimärgid (18)

Hoiatusmärgid (41)

Tuleohutuse märgid (13)

Kohustavad märgid (29)

Esmaabi märgid (9)

Muu (5)

Markeerimisteibid ja ohukoonused (9)