Meie jaoks on tähtis Teie privaatsus ja isikuandmete ohutus. Täites Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), tagame Teile eriti läbipaistva ja õiglase Teie isikuandmete töötlemise.
Käesoleva privaatsuspoliitika annab ülevaate Teie õiguste  ja Teie isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta.
Teie andmehaldur on Roba OÜ“, juriidilise isiku registrikood 10633448, aadress Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Tartu põik 2g, 41537 kontakttelefon +372 512 2088 meiliaadress: [email protected]
Teie isikuandmete ohutuse eest hoolitseb ka Meie poolt määratud sõltumatu andmekaitseametnik, kontakttelefon +372 512 2088, meiliaadress: [email protected]

 1.  MILLISEID MINU ISIKUANDMEID TE EI KOGU JA EI TÖÖTLE?  

1.1.    Me ei kogu Teie kolmandate isikute veebilehtede lehitsemise ajalugu ja ei säilita seda;
1.2.    Me ei edasta kellelegi mingeid Teie andmeid meie veebilehe lehitsemise kohta, mille põhjal oleks võimalik tuvastada Teie isikut;

 1.  MILLISEID MINU ISIKUANDMEID TE KOGUTE JA TÖÖTLETE?  

2.1.    Me kogume ja töötleme ainult Teie asjakohaseid ja õigeid isikuandmeid, mis on vajalikud nende kogumise ja töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

2.2.    Isikuandmed, mida kogume ja töötleme teie ostu sooritamisel:

Andmete nimetus Isikuandmete kogumine ja töötlemine Andmehalduse alus
Ostuandmed Nimi, Perekonnanimi, Meiliaadress, Telefoninumber, Ostetud kauba kohaletoimetamise aadress (kui see on asjakohane), Kauba kohaletoimetamise viis, Makseviis, Makse üksikasjad (sh pangakonto number), Põhiteave kolmandate isikute kohta, kes saavad kaupa vastu võtta.

Kauba kohaletoimetamise aadressi palume esitada vaid juhul, kui tellimuse esitamisel soovite, et tarniksime kauba näidatud aadressile.

Tellimuse esitamisega saate määrata teise isiku, kes võtab vastu teie kaubad, kui selline isik on oma nõusoleku andnud. Esitades meile infot kolmandate isikute, kes võtavad kaup vastu, kohta,  te kinnitate, et teil on selliste isikute nõusolek tema isikuandmete edastamiseks, kasutamiseks ja töötlemiseks. See kehtib ka kaupade ostmisel järelmaksuga.

Mastercardi ja Visaga tasumise tagab volitatud kolmas osapool Nets Estonia AS, Tartu mnt 63, Tallinn, Estonia. Nets Estonia AS-ile edastatakse ainult maksete töötlemiseks vajalikud isikuandmed.

Teie ja meie vahel sõlmitud müügilepingu alusel
Registreerimisandmed Kohustuslikud registreerimisandmed Meiliaadress Teie ja meie vahel sõlmitud interneti-poe roba.ee kasutamise põhjal
Alternatiivsed (teie poolt vabatahtlikult esitatud) andmed Nimi, Perekonnanimi, Telefoninumber, Sünnikuupäev, Sugu, Ostetud kauba kohaletoimetamise aadress, Isiklikul kontol salvestatud maksekaardi andmed.

Luues konto e-poes roba.ee võite te esitada täiendavaid isikuandmeid, mis ei ole kohustuslikud e-poe kasutamiseks ja kaupade ostmiseks.Nende isikuandmete töötlemine toimub teie ja roba.ee vahelise kokkuleppe alusel, e-poe platvormi vastavate teenuste osutamiseks.

 E-poe Roba.ee teenuste kasutamisandmed Nimi, Perekonnanimi, Meiliaadress, Teie avalikult avaldatud arvamus Roba.ee poolt müüdud kaupade ajaloo kohta, Teie soovide nimekiri, Teil kuuluvate „Roba“ eurode andmed, Meie ja Teie suhtlemise ajalugu,  Telefoninumber, IP-aadress, Info kaubaartiklide kohta, Roba.ee poolt läbiviidud küsitluste ajalugu, samuti ka teie ostuandmed, järelmaksuga ostu info, Tellimuste ajalugu ja Maksete ajalugu. Lisaks, võttes arvesse e-poe Roba.ee poolt pakutavaid teenuseid, võidakse koguda täiendavaid isikuandmeid, mis on seotud teie Roba.ee elektroonilise kaupluse kasutamisega. Teie ja meie vahel sõlmitud interneti-poe pigu.lt kasutamise põhjal
Küpsiste andmed E-poes tehtud toimingute andmed Teie nõusoleku alusel
Usaldusväärsuse andmed Teie tellimuste ja väljavõtetega seotud isiklikud andmed. Õigusliku Roba.ee huvi alusel
Analüütilised andmed Soovime, et meie e-poodi Roba.ee kasutamine oleks teie jaoks lihtne ja mugav, seetõttu teeme pidevalt oma tegevuse analüüsi, mille käigus me analüüsime ja haldame järgmisi isikuandmeid:

Ostude ajalugu, Meie e-poe sirvimise ajalugu, Maksete ajalugu, Tagasiside ostetud esemete kohta, Küsitluste läbi  saadud vastused, Teie ja meie vastastikuse kommunikatsiooni ajalugu, sealhulgas elektrooniline kirjavahetus ja telefonivestlused.

Roba.ee õigustatud huvi alusel
Turunduspakkumiste edastamise andmed Selleks, et pakkuda teile üldiseid pakkumisi meie kaup

ade ja kampaaniate, loteriide ja projektide kohta, töötleme  , pakkumistest ja projektidest, käsitleme teie järgnevaid isikuandmeid: nimi, telefoninumber, E-posti aadress,  seadme identifitseerimisnumbrid.

Teie ja meie vahel sõlmitud interneti-poe Roba.ee kasutamise ning teie poolt tellitud teenuse alusel
Personaliseeritud andmed Nimi, Perekonnanimi, Meiliaadress, Kohaletoimimise aadress, Kohaletoimimise meetodide ajalugu, Makseviiside ajalugu, Meie e-poes sirvimise ajalugu, Ostute ajalugu, IP-aadress, Seadme identifitseerimise numbrid. Teie ja meie vahel sõlmitud interneti-poe Roba.ee kasutamise ning teie poolt tellitud teenuse alusel
Turvalisuse andmed Videopilt , kui te külastate meie müügikohti ja kättesaamispunkte.

Me vaatame videoid varguse või muude kuritegude korral, et kaitsta kannatanud osapoolte õiguslikke huve.

Roba.ee ja kolmandate isikute õigustatud huvide alusel
 1.  MILLISTEL EESMÄRKIDEL TE KOGUTE JA TÖÖTLETE MINU ISIKUANDMEID?  
  3.1.    Me kogume Teie isikuandmeid  täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle neid hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

3.2.    Ostu-müügi lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil. Selleks, et saaksime müüa teile kaupa, mille olete valinud Roba.ee e-kauplusest, peame töötlema järgmisi isikuandmeid:

 • Ostuandmed
 • Järelmaksuga ostu andmed

Juhul kui te ei esita meile andmeid ostu kohta ei saa me üle anda teile kaupa, kuna nende andmete omamine on meile vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Samuti tuleneb kohustus omada neid isikuandmeid Eesti Vabariigi õigusaktidest, mis reguleerivad interneti kaudu tehtud tehinguid ja raamatupidamist.
3.3.    Selleks, et pakkuda Teile laiemat juurdepääsu meie teenustele teenuslepingu alusel, st e-poe Roba.ee kasutamislepingu alusel, töötleme teie järgmiseid isikuandmed:

 • Registreerimisandmed
 • E-poe Roba.ee teenuste kasutamisandmed

3.4.    Teie individuaalse teenuste osutamislepingu alusel tellitud teenuste osutamise eesmärgil ja selleks, et säästa teie aega ning automatiseeritud vahendite abil valida nimelt teile meeldivad ja teile aktuaalsed esemed. Selleks, et saaksime esitada teile isikupärastatud pakkumisi esitada, töötleme teie isikuandmeid:

 • Turunduspakkumiste edastamise andmed
 • Personaliseeritud andmed

Üldise ja isikupärastatud pakkumise eesmärgil töötleme teie isikuandmeid ainult uudiskirja teenuse tellimisel.
Teil on õigus oma tellimust igal ajal tühistada. Te saate teenuse tühistada saates meile oma teenusest loobumisavalduse e-posti teel [email protected] või värskendades oma tellitud teenuste paketti isiklikus kontos.
3.5.    Teie isikuandmeid töödeldakse usaldatavuse kinnitamise eesmärgil:

 • Usaldusandmed

Nende andmete alusel arvutatakse teie reiting, mis näitab tõenäosust, et võtate vastu oma tellitud tellimuse teie valitud viisil.  Kui te ei võta sageli oma tellimust vastu, väheneb teie reiting ja teilt võidakse paluda tellitud kauba eest tasuda ettemaksuna,  mitte alles kauba vastuvõtmise ajal. See hinnang ei ole avalikult kättesaadav ja seda kasutatakse ainult turvalisuse ja pettuste ennetamise eesmärgil. Kui te ei nõustu selle reitinguga, võite esitada oma vastuväite koos põhjendatud argumentidega ja me vaatame teie reitingu uuesti üle.

3.6.    Soovime, et meie e-poe Roba.ee kasutamine oleks teie jaoks lihtne ja mugav, seetõttu teeme pidevalt oma tegevuse analüüsi, mille käigus me analüüsime ja haldame järgmisi isikuandmeid:

 • Küpsiste andmed
 • Analüütilised andmed

3.7.    Teie taotluse alusel ja küsimuste puhul töödeldakse teie isikuandmeid:
Selleks, et pakkuda teile kvaliteetseid teenuseid ning tagada mitmekülgset teenust, töötleme teie isikuandmeid, millele on viidatud käesolevas privaatsuspoliitika punktis 2.2. Samuti,  töödeldakse neid ka teie küsimuste ja taotluste läbivaatamise eesmärgil.
3.8.    Selleks, et tagada teie ja meie töötajate ohutus ning kaitsta kaupade varguse eest füüsilistes kauplustes ja müügikohtades, oleme paigaldanud valvekaamerad ja töötleme teie järgmisi andmeid:

 • Turvalisuse andmed

Tegevus salvestatakse meie kauplustes või kauba vastuvõtmise punktides. Me vaatame salvestusi intsidentide, varguste või muude kuritegude korral, et kaitsta kannatatud osapoolte õiguslikke huve.

 1.  KAS VÕIN MITTE NÕUSTUDA ENDA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA JA KASUTADA IKKA ROBA.EE VEEBIPOODI? 

4.1.    Teil on alati võimalus mitte nõustuda teie isikuandmete töötlemisega, mida viiakse läbi teie nõusoleku alusel.  Ilma tellimuse täitmiseks nõutavate andmeteta ostu lõpetamine pole võimalik, kuna me ei saa sellist tellimust täita.

 1.  KELLELE ON MINU ISIKUANDMED EDASTATAVAD? 

5.1.    Isikuandmed on edastatavad vaid usaldusväärsetele kolmandatele pooltele, kellega oleme sõlminud lepingud ja ainult sellises ulatuses, kui on vajalik teenuse osutamiseks. Nõuetekohase teenuse osutamiseks edastame Teie isikuandmeid enda järgmistele partneritele:
5.1.1.    Kullerteenust osutavatele ettevõtetele, kes tarnivad Teile kaupa Teie poolt näidatud aadressidele;
5.1.2.    Kauba tarnijatele, kes toimetavad kaupa Teile isiklikult;
5.1.3.    Finantsteenuseid osutavatele ettevõtetele, kellega Te sõlmite kauba järelmaksulepinguid;
5.1.4.    Ettevõtetele, kes osutavad kõnekeskuse teenuseid;
5.1.5.    Garantiiteenindust osutavatele ettevõtetele;
5.1.6.    Meistriteenuseid osutavatele ettevõtetele;
5.1.7.    Turundusteenuseid osutavatele ettevõtetele.

5.2.    Lisaks esitame Teie isikuandmeid:
5.2.1.    Õiguskaitseasutustele vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele;
5.2.2.    Riigiasutustele ja kohtutele, kui sellist nõuet näevad ette kohaldatavad õigusaktid.

5.3.    Selleks, et säästa teie aega ja võimalikult kiiresti kõrvaldada ebamugavusi, mis on tingitud asjaolust, et teile tarnitud toode ei olnud täielikult komplekteeritud või see oli kahjustatud, käsitleme teie isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja teie poolt määratud kauba tarnimisaadress. See info edastatakse puudulike  esemetele või uute kaupade tarnimise eesmärgil mittetäielike või defektsete kaupade tootjale.

5.4.    Teavitame teid, et teie isikuandmeid edastatakse väljaspoole Euroopa Liitu. Teie isikuandmed väljaspool ELi edastatakse ainult järgmistel tingimustel:

 • Andmeid edastatakse ainult usaldusväärsetele partneritele, kes tagavad meie teenuste osutamist teile.
 • Selliste klientidega on sõlmitud andmete töötlemise lepingud, milles nad tagavad teie isikuandmete turvalisuse vastavalt seaduse nõuetele.
 • Euroopa Liidu Komisjon on otsustanud selle riigi sobivuse, kus meie partner on asutatud, st on tagatud piisav turvalisuse tase.
 • Partnerid tagavad isikuandmete turvalisuse kooskõlas ES-USA privaatsuskilbile.
 1.  KUI KAUA ON MINU ISIKUANDMED SÄILITATAVAD? 

6.1.    Teie isikuandmed on säilitatavad nii kaua, kui see on vajalik kauba soetamise lepingu täitmiseks ja vähemalt nii kaua, kui seda  kohustavad meid tegema meie tegevust reguleerivad õigusaktid. Teie isikuandmeid, mida töödeldakse Teie nõusolekul, töödeldakse ja säilitatakse Teie nõusoleku tagasivõtmise päevani.

 1.  KUIDAS SAAN TUTVUDA MINU TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETEGA?  

7.1.    Teil on õigus tutvuda Teie isikuandmetega, mida me töötleme. Enda isikuandmetega saate tutvuda järgmistel viisidel:
7.1.1.    Saate saata meile taotluse meili teel: [email protected];
7.1.2.    Saate meid teavitada enda soovist telefoni tell: +372 649 00 04
7.1.3.    Tulles meie kauplemiskohtadesse.

 1.  KUIDAS SAAN MUUTA/TÄPSUSTADA ENDA ISIKUANDMEID?  
  8.1.    Kui olete märganud, et Teie isikuandmed on ebatäpsed või mitte põhjalikud ja Te soovite neid muuta või täpsustada, siis saate seda teha järgmistel viisidel:
  8.1.1.    Enda isiklikul kontol minu profiili muutmise keskkonnas;

MINU PROFIIL —> MUUDA PROFIILI

8.1.2.    Saates meile taotluse meili teel: [email protected];
8.1.3.    Teavitades meid telefoni teel: +372 649 00 04;
8.1.4.    Tulles meie kauplemiskohtadesse.

 1.  KAS MA SAAN NÕUDA, ET MINU ISIKUANDMED KUSTUTATAKS?  

9.1.    Teil on õigus esitada taotlus, et me ei töötleks Teie isikuandmeid ja hävitaks need. Teie isikuandmed hävitatakse peale Teie taotluse saamist.
9.2.    Teie isikuandmeid ei hävitata meie andmebaasist, kui peale Teie taotluse saamist teeme kindlaks, et:
9.2.1.    Teie isikuandmed on vajalikud andmete kogumise ja töötlemise eesmärkide saavutamiseks;
9.2.2.    Te ei ole tühistanud nõusolekut enda isikuandmete töötlemiseks;
9.2.3.    Te ei ole nõustunud isikuandmete töötlemisega, kuid selline töötlemine on vajalik meie seaduslike õiguste kaitsmiseks;
9.2.4.    Euroopa Liidu ja siseriiklikud õigusaktid kohustavad meid Teie isikuandmeid töötlema.
9.2.5.    Peame töötlema Teie andmeid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks  või kaitsmiseks.

9.3.    Taotluse Teie isikuandmete kustutamiseks saate esitada järgmistel viisidel:
9.3.1.    Enda isiklikul Roba.ee kontol;
9.3.2.    Saates meile taotluse meili teel: [email protected];
9.3.3.    Teavitades meid telefoni teel: +372 649 00 04;
9.3.4.    Tulles meie kauplemiskohtadesse.

 1.  KAS SAAN PIIRATA ENDA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUST, KUIDAS SEDA TEHA?  

10.1.    Teil on õigus piirata Teie isikuandmete töötlemist. Kui Te olete piiranud meie õigust töödelda Teie isikuandmeid, ei tee me Teie isikuandmetega mingeid toiminguid peale nende säilitamise. Isikuandmete töötlemist saate Te piirata vähemalt ühel järgmistest asjaoludest:
10.1.1.    Teie isikuandmed on ebatäpsed (Isikuandmete töötlemist piiratakse sellisel juhul kuni andmete täpsuse kontrollimiseni);
10.1.2.    Teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, kuid Te ei ole nõus, et Teie isikuandmed kustutatakse;
10.1.3.    Teie isikuandmed on vajalikud  õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks  või kaitsmiseks;
10.1.4.    Teie isikuandmed on töödeldavad  vastu Teie tahtmist (Andmete töötlemine lõpetatakse peale seda, kui on kontrollitud, kas Teie isikuandmete töötlemise põhjused kaaluvad üle Teie soove).

10.2.    Enda isikuandmete töötlemist saate Te piirata järgmistel viisidel:
10.2.1.    Esitades meile taotluse läbi enda isikliku  Roba.ee konto;
10.2.2.    Saates meile taotluse meili teel: [email protected];
10.2.3.    Teavitades meid telefoni teel: +372 649 00 04;
10.2.4.    Tulles meie kauplemiskohtadesse.

 1.  KAS MA SAAN TÜHISTADA ENDA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE NÕUSOLEKU JA KUIDAS SEDA TEHA?

 
11.1.    Te saate tühistada enda nõusoleku isikuandmete töötlemiseks igal ajal.  Nõusoleku saate tühistada mitmel viisil:
11.1.1.    Enda isiklikul kontol, minu profiili  muutmise keskkonnas
MINU PROFIIL —> MUUDA PROFIILI –> eemaldage märge Teie nõusoleku juurest.
11.1.2.    Saates meile taotluse meili teel:  [email protected];
11.1.3.    Teavitades meid telefoni teel: +372 649 00 04.

 1.  MIS ON ÕIGUS ANDMETE ÜLEKANDMISELE? KUIDAS SAAN SEDA KASUTADA? 

12.1.    Õigus andmete ülekandmisele tähendab, et Teil on õigus saada struktureeritud, laialdaselt kasutatavas, masinloetavas ja koostalitlevas vormingus Teie poolt esitatud isikuandmeid, mida me töötleme automatiseeritud vahenditega. Tehniliste võimaluste olemasolul ja Teie taotluse alusel võivad andmed olla edastatavad Teisele Teie poolt näidatud isikule.
12.2.    Taotluse isikuandmete esitamiseks ja edastamiseks struktureeritud vormingus saate Te esitada järgmistel viisidel:
12.2.1.    Läbi enda isikliku Roba.ee konto;
12.2.2.    Saates meile taotluse meili teel: [email protected];
12.2.3.    Esitades meile taotluse telefoni teel: +372 649 00 04;
12.2.4.    Tulles meie kauplemiskohtadesse.

 1.  KUIDAS SAAN ESITADA TAOTLUSE ENDA ÕIGUSTE RAKENDAMISEKS? 

13.1.    Teie isikuandmete töötlemisega seotud taotlusi saate meile esitada järgmistel viisidel:
13.1.2    Läbi enda isikliku Roba.ee konto;
13.1.1.    Saates meile taotluse meili teel: [email protected];
13.1.2.    Esitades meile taotluse telefoni teel: +372 649 00 04;
13.1.3.    Tulles meie kauplemiskohtadesse.
13.2.    Enda süsteemis tuvastame Teie isiku Teie meiliaadressi põhjal. Esitades meile taotluse ühel äranäidatud viisidest näidake alati ära enda meiliaadress, mille seisukohast kogutud teave on osutatav. Kui Te ei näita ära meiliaadressi või kui see ei ühti taotluse esitanud isiku meiliaadressiga, ei ole meil võimalik Teid asjakohaselt tuvastada ja Teile teavet esitada või Teie taotlust täita.
13.3.    Taotluste vormid leiate enda isikliku konto muutmise keskkonnas.
13.3.1.    Kui Te tunnete, et Teie õigusi on rikutud, saate Te enda õiguste kaitsmiseks pöörduda riikliku andmekaitse inspektsiooni poole.

 1.  MIS ON KÜPSISED? 

14.1.    Küpsised on väiksed tekstifailid, mis on saadetavad Teie seadmesse kui külastate vastavat veebilehte. Küpsised aitavad meil tunda ära Teie seadet ja parandada meie veebilehe funktsionaalsust ning selle kasutamist.