Pretensioonide esitamise õigus ja tootjapoolne garantii

Kauba esitamisel garantiikeskusesse on vaja esitada kõik tootja poolt kaubale lisatud dokumendid, kauba ostmist kinnitav dokument (käesolev arve), mis on kauba garantiikaart.

Tähelepanu! Klient vastutab tagastatud kauba eest kuni meie lattu jõudmiseni. Veenduge, et toode on korralikult pakendatud ja ei ole ohtu, et toode saab transportimisel kahjustusi.

NB! Kauba hooldusesse/remondi üleandmisel on vajalik originaalpakend ja kauba täiskomplekt. Igal juhul peab toote pakend olema selline, et seda oleks võimalik sisse lülitada (vajalik on toote enda ja toiteallika olemasolu).

Soovitatav on, et ostja osutaks garantiikeskusesse kaubad täiskomplektis ja originaalpakendis. Toote pakend peab olema selline, et seda oleks võimalik sisse lülitada (vajalik on toote ja jõuallika olemasolu).

Garantiiteenuse tingimused:

14-21 päeva jooksul alates kauba üleandmise päevast ülevõtmispunkti: Tartu põik 2g, Jõhvi /garantiihoolduse või 45 päeva jooksul, kui garantiiremondi teostamiseks on vaja detaili, mida on vaja oodata välismaalt.

Kõikidel juhtudel püüame teostada garantiiteeninduse võimalikult kiiresti.

Garantii ei kehti:

kahjustusele, mis tuleneb sellest, et kaupa ei kasutati vastavalt kasutusjuhendile, ei järgitud kauba ladustamise ja transportimise tingimusi või kaup ei olnud paigaldatud juhendis ettenähtud viisil;

kahjustusele, mis on tekkinud kliendi süü tõttu;

kaup on mehaaniliselt või muul viisil kahjustatud, demonteeritud;

kahjustustele, mis on tekkinud loodusõnnetuse, äikse, tulekahjuse, üleujutuse jne tõttu;

kahjustusele, mis tuleneb võõrkehade, vedelike, putukate, tolmu jne sisseimbumisele tõttu;

kahjustusele, mis on seotud mitteoriginaalsete toodete kasutamisega või toodetega, mis ei ole tootja poolt nende toodetele kasutamiseks sertifitseeritud;

kui tootel olemasolev garantiiplokk ja/või seerianumber on kahjustatud, tuvastati märke seotud kauba sisse sekkumise ning juhise rikkumisega;

programmidele ja tarkvaradele, sealhulgas eelinstallitud tarkvarale, samuti tarkvaraga põhjustatud probleemid;

kahjustusele, mis on põhjustatud piraat- või sobimatu tarkvara kasutamisest arvutiseadmes või mobiiltelefonis;

kahjustusele mis on seotud sellega, et toodet kasutati mitte sihtotstarbeliselt või kodumasinaid on kasutatud professionaalsel eesmärgil;

akude, patareide, ühendusjuhtmete, tolmuimejate ja harjade kottide, lambipirnide, kaitsmete ja muude komponentide kahjustused, mis kuuluvad komplekti ja loomulikult kuluvad kasutusel;

kahjustusele, mis on seotud kauba tehniliste andmete muutmisega, seoses kauba hooldamise sertifitseerimata esindustes;

kui ostja ei esita selle toote ostmist kinnitavat dokumenti (mis on ka toote garantiikaart), ning kõiki lisatud dokumente tootele tootja poolt;

defektidele ja kahjustustele, mis on tekkinud seoses kasutamise koos selle toode tarvikuid ja komponente mis ei ole ette nähtud kasutada koos selle tootega.

Vastavalt VÕS § 53 lg 4 p-le 3 seadusele, kauba registreerimisel esitatud erijuhiste ja ostja juhiste järgi komplekteeritud kaupadel ei kehti kaubast keeldumise õigus ning kvaliteetne kaup ei kuulu tagastamisele. Vaadake toote kirjeldust, et saada teavet selle kohta, kas konkreetne toode jääb selles lõigus nimetatud piiridesse.

Roba tuletab meelde:

  • infokandjatel sisalduv info ei kuulu garantiisse;
  • andmete kaotamise või taastamisega seotud kulusid ei hüvitata;
  • sülearvuti akudele, arvestades nende loomuliku kulumisega, antakse garantii perioodil 6 kuni 12 kuud. Antud periood sõltub tootjast
  • Kauba garantiiteenindusega seotud täpsemat infot leiate kodulehel www.roba.ee ostutingimuste reeglites

Roba.ee  ei vastuta tootja veebilehel esitatud teabe eest.